Plzeň - Moving Station


Smysl projektu

Smyslem projektu byla záchrana devastované nemovité kulturní památky, západního křídla budovy vlakového nádraží Plzeň – Jižní předměstí, která již od roku 1986 není využívána pro svůj původní účel, a nové uplatnění rekonstruovaného objektu pro různorodé kulturní aktivity příspívající k rozvoji cestovního ruchu.

Rekonstrukce budovy nádraží proběhla od ledna do září 2015 za přispění partnerů. Vlastníkem budovy je společnost Klotz a.s. a provozovatelem občanské sdružení Johan.

Původní využití objektu

Objekt bývalé odjezdové budovy nádraží Plzeň Jižní předměstí byl před rekonstrukcí využíván pro různé kulturní performance zabezpečované sdružením Johan. Občanské sdružení JOHAN v roce 2000 v opuštěné a zdevastované budově připravilo první úspěšný kulturní workshop v rámci Mezinárodního festivalu DIVADLO. V roce 2001 pak od tehdejšího majitele objektu, Českých drah, získalo pětiletou nájemní smlouvu na objekt, a dokonale ji využilo. Otevřený komunikační prostor Moving Station, jak byl objekt bývalé odjezdové haly Jižního nádraží nazván, se stal scénou pro nezávislé umělecké projekty, uváděl alternativní uměleckou tvorbu a původní autorské projekty.

Pravidelně se zde prezentovali současné trendy především z oblasti performing arts s akcentem na experimentální divadlo, výtvarné umění, projekty prostupující napříč žánry a druhy umělecké tvorby (tzv. site specific projekty). V budově pracovali nezávislé divadlo TYAN, studentská skupina Evrybáby, Níc než chleba, 2. nástupiště, zkoušeli zde dvě hudební tělesa, žonglérská skupina, byl vytvořen letní výtvarný ateliér a budoval se druhý stálý ateliér výtvarné skupiny KYČN.

Ze kulturních aktivit je třeba zmínit tyto samostatné projekty:

Aktuální využití objektu

Bylo vystaveno multifunkční zařízení, kde budou proporčně zastoupeny hlavní kulturní disciplíny, které budou navzájem v permanení tvůrčí interakci. V úrovni mostu a vstupu je víceúčelová vstupní hala s využitím pro výstavní účely nebo jako malý sál. V úrovni mostovky vznikl také další malý sál (studio, foyer). V úrovni peronu se nachází velký multifunkční sál s mnohstranným kulturním využitím. Realizací záměru došlo tedy k záchraně a výraznému zlepšení funkčnosti a vzhledu objektu Jižního nádraží a zatraktivnění celé okolní městské části Plzně pro účely cestovního ruchu i pro potřeby obyvatel města.

Základní kompoziční myšlenkou návrhu bylo vytvoření dvou multifunkčních sálů užívajících celou šířku objektu a vytvoření dostatečného zázemí pro účinkující a návštěvníky. Budova nádraží tak dostala nové logické členění na tyto části:

  • vstupní secesní hala – výstavní prostory, malá scéna
  • malý sál (studio, foyer) v úrovni mostovky - výstavní prostory, malá scéna
  • velký multifunkční sál v úrovni peronu
  • zázemí multifunkčního kulturního zařízení –zkušebny, kancelář, šatny, sklady, sociální zařízení

Provozovatelem nově zrekonstruované budovy je občanské sdružení Johan. Aktuální program akcí nalezne na stránkách johancentrum.cz/program/.

Multifunkční kulturní zařízení je prostor, kde je možné prakticky prezentovat všechny žánry umění. Prostory mohou být využívány jako koncertní a taneční sály, galerie, projekční sály a divadlo. Sály jsou navrženy v souladu s požadavky provozu jako víceúčelové s variabilním hledištěm a jevištěm.

Volná dispozice prostoru ve spojení s variabilními technologiemi, umožňujícími bezpočetné varianty uspořádání, jsou hlavní charakteristikou moderního kulturního prostoru pro 21. století. Jeho použití umožní vytvoření klasického divadelního prostoru i úplné uvolnění dispozice sálu bez hlediště. Pro kukátkové uspořádání (divadlo, koncerty, projekce, přednášky...) je počítáno s jevištěm vybaveným mobilním pódiem v západní části sálu, které přiléhá ke stávajícímu provoznímu schodišti.

Podkroví bylo plnohodnotně využito. Západní část slouží jako zázemí a zbylá část pro umístění technologie VZT. Podkroví je komunikačně napojeno na stávající provozní schodiště na západě. Tím je dosaženo adaptace celého objektu na novou funkci s cílem obohatit městský charakter lokality. Využití objektu se předpokládá především pro menšinovou kulturní scénu v Plzni, tzv. site specific projekty.

Fotogalerie

Podpora projektu

Tento projekt „Plzeň - Culture Station“, reg. číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02916 je spolufinancován Evropskou unií a Plzeňským nadačním fondem. Projekt byl podpořen také dotací města Plzně.